ຜູ້ທີ່ສູບຢາມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອໂຣກ THIDID-19

ເຊົາສູບຢາ


ຂໍອະໄພ, ບໍ່ມີສິນຄ້າໃນຊຸດນີ້