ຜູ້ທີ່ສູບຢາມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອໂຣກ THIDID-19

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ


ຮ້ານຂອງພວກເຮົາ ກຳ ລັງປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຈະສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້.